bosanmanin esler uzerindeki etkisi 5688112 - Boşanma Sebeplerinde 10 Önemli Neden, Mutlaka Okumalısınız!

Boşanma Sebeplerinde 10 Önemli Neden, Mutlaka Okumalısınız!

Yazımız biraz uzun ancak okumanızı tavsiye ediyoruz.

En yaygın boşanma sebepleri

Boşanmak hiç kuşkusuz ki günümüzün en önemli ve yaygın sorunlarından biri. Her evli çiftin karşısına çıkabilecek bu mesele kişilerde ciddi travmalara yol açıyor ve yıllarca süren olumsuz etkiler yaratıyor. Hele çiftin çocukları da varsa sorun çok daha karmaşık ve ciddi bir hal alıyor.

Boşanma sorunu ile yüz yüze gelen kişilerin en yaygın sordukları soru “Neden?” sorusudur. Aslında bu soru boşanma meselesi gündeme gelmeden önce sorulmuş olsa belki de boşanma asla gerçekleşmeyecektir. Ama pek çok meselede olduğu gibi bu sorunda da sıkıntılar ortaya çıkmadan önce konu üzerinde düşünmek yerine sorunlar baş gösterdikten sonra fikir üretme söz konusudur.

Ancak hiçbir şey için geç değildir. Bazen boşanmaya çok yaklaşmışken bile bu kritik eşikten dönülebilir ve çok mutlu bir diyalog yeniden kurulabilir. Ancak bunun için sorunun özünü yani boşanmanın sebeplerini bilmek gerekir.

İşte bu yazımızda boşanmanın sebeplerine dair 10 önemli madde hakkında bilgiler vereceğiz. Sunacağımız bilgiler evli çiftlerin yaşamında olumlu bir katkı yaparsa ne mutlu bize.

İşte sosyal iletişim uzmanların gözüyle boşanmanın 10 önemli sebebi

492174 - Boşanma Sebeplerinde 10 Önemli Neden, Mutlaka Okumalısınız!

  • Boşanma sebepleri 1

Evlilik yalnızlıktan kurtulmaktır, yalnızlığa batmak değildir

Boşanan çiftlerin pek çoğu eşlerinden gerekli ilgi ve desteği görememekten yakınmaktadır. Flört döneminde ve evliliğin ilk zamanlarında eşiyle birlikte zaman geçiren kişiler bir süre sonra yanlarında bulunan eşiyle farkında olmadan duygusal bir kopuş yaşar.

Aynı evde olmak, aynı sofrada yemek yemek ve aynı yatağı paylaşmak asla birlikte olmak demek değildir. Birlikte olmak kalp yakınlığı olarak anlaşılmalıdır.

Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ömürleri boyunca asla yalnız kalamayacaklarını düşündükleri bir evliliğe adım atarlar. Ancak bir süre sonra aslında koyu bir yalnızlığa gömüldüklerini fark ederler.

Evli çiftler eğer birbirilerine hem sevgili hem de arkadaş gözüyle bakabilseler ve arkadaşların birlikte zaman geçirmeleri gerektiğinin farkına varsalar boşanmaya sürükleyen yalnızlık duygusundan da kurtulacaklardır.

 

  • Boşanma sebepleri 2

Anlamsız iktidar mücadelesi

Evlilik “iki kişinin birliktelik kurması” biçiminde tanımlandığında çok basit bir tespit yapılmış olur. Çünkü evlilikte iki kişinin karşılıklı ilişkileri ile iktidar mücadelesi iç içe geçmiştir.

Geleneksel çiftlerin aile içinde iktidarın kimde olacağı konusunda bir tereddüdü yoktur. Çünkü roller çok önceden belirlenmiştir. Erkek “karar veren”, kadın ise “kararlara uyan” rolünü yetişme tarzından ötürü kolayca benimsemiştir.

Oysa modern çiftlerde durum bambaşkadır. İktidarın eşit biçimde kadın ve erkek tarafından bölüşülmesi gerekir. Kararlar alınırken her iki şahsın da onayı alınmalıdır.

Ancak modern çiftlerin çoğu aslında geleneksel aile yapılarında yetiştikleri için rol dağılımı konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Erkek kadınla iktidarı paylaştığı için çoğu zaman pasif bir karakter haline dönüşmekte, kadın ise iktidara ortak olacağım dürtüsü ile bir kadının hiçbir zaman yüklenemeyeceği yüklerin altına girmektedir.

Evli çiftler “Kimin dediği olacak?” sorusunu hayatlarının merkezine yerleştirdikleri zaman ortaya iki sonuçtan biri çıkacaktır: Ya kadın ya da erkekten birisi pes edip tamamen karşı tarafa kendisini teslim edecek ya da her iki kişi karşı tarafın hakimiyetini kabul etmeyeceği için boşanma gerçekleşecektir.

  • Boşanma sebepleri 3

Cinsel tatmin eksikliği boşanmaya sebep olur

Cinsellik evli çiftler arasında mutlaka aktif ve renkli biçimde yaşanması gereken bir paylaşımdır.

“Evlilikte önemli olan sevgi ve saygıdır, cinsellik her zaman ikinci planda olmalıdır.” görüşü kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. İnsanlarda cinsel tatmin eksikliği doğrudan ya da dolaylı olarak tüm yaşamı etkiler. Cinsel hayatlarında aradıklarını bulamayan kişiler mutsuz ve özgüvenden yoksun olur.

Cinsel tatmin eksikliğinden dolayı boşanmaya giden çiftler çoğu zaman bu sorunu açık bir şekilde dile getirmezler. Bunun yerine başka sebepleri bahane ederek bir an önce boşanmanın yollarını ararlar.

Yapılan pek çok araştırmada haftada en az iki kez sevişen çiftlerde boşanma oranının diğer çiftlere göre çok daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

Cinsel zevkleri paylaşma konusunda cömert davranan ve seks sırasında hem kendisini hem de eşini tatmin etmek için büyük uğraş veren kişiler boşanma gibi bir sorunla muhtemelen karşılaşmayacaklardır. Bu gerçekten hareketle evli çiftlerin cinsel konularda yeterli bilgiye sahip olmaya çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

  • Boşanma sebepleri 4

Sorumluluktan kaçma isteği

Evlilik büyük sorumlulukları olan ciddi bir diyalog tarzıdır. Evlenen kişiler önceki yaşamlarından farklı roller üstlenirler ve normal bir insandan çok daha fazla sorumluluk sahibi olurlar. Çünkü evlenen kişi artık sadece kendisinden değil eşinden ve varsa çocuklarından da sorumludur.

Sorumluluk ve görev bilinci bazı insanlarda mutluluk hissi yaratabilir. Hatta bazı insanlar boş kaldıklarında sorumluluk olacakları yeni bir alan aramaktadır. Ancak her birey sorumluluktan hoşlanmaz. Bazı insanlar omuzlarına yüklenen sorumluluklardan kaçma eğilimi göstermektedir.

Eğer evlilik süreci kişiye kaldıracağından daha ağır sorumluluklar yüklemişse kişi bu sorumlulukların yükü altında tamamen ezilebilir veya boşanmayı bir isyan etme tarzı olarak seçebilir.

Özellikle çocuksuz çiftlerdeki boşanmaların en büyük bir sebebi kişilerin evlilikte çocuk yetiştirmeden duydukları endişedir. Yani uzun yıllar sürecek bir sorumluluğun altına girme korkusundan kaynaklanmaktadır.

1346706 940x531 - Boşanma Sebeplerinde 10 Önemli Neden, Mutlaka Okumalısınız!

  • Boşanma sebepleri 5

İlişkiye üçüncü şahısların müdahale etmesi

Boşanma sürecinde ister art niyetli olsun ister ilişkiye destek maksadıyla olsun üçüncü şahısların müdahalesi her zaman olumsuz sonuç vermektedir. Aile büyüklerinin ya da görüşlerine önem verilen dostların her türlü arabuluculuğu fayda yerine ilişkiye zarar verir.

Boşanma eşiğine gelmiş çiftlerin dışarıdan destek almadan ilişkiyi tekrar toparlamayacakları durumlar elbette olabilir. Çünkü bir süre sonra insan sadece kendi öznel bakış açısıyla olaylara bakar ve sadece kendisinin haklılığını düşünmeye başlar. Ayrıca boşanma öncesinde kısır döngü tartışmalar ve suçlayıcı bir dil kullanmak da sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır.

Ancak boşanmanın kendisini dayattığı ve çözüm yollarının zayıf olduğu böylesi durumlarda destek istenecekler çevredeki üçüncü şahıslar değil uzman kişilerdir. Aile terapistleri, sosyal iletişim uzmanları ve ilişki koçları bu konuda çok olumlu sonuçların alınmasına zemin hazırlamaktadır.

  • Boşanma sebepleri 6

“Öteki kadın” “öteki erkek”

Boşanmaların görülmesinde kocaların karşısına çıkan “öteki kadın” veya kadınların karşısına çıkan “öteki erkek” her zaman ciddi sorun teşkil etmektedir. Çünkü böyle bir şey ortaya çıkıp evliliğin temellerini sarstığında kişi kime kızacağını dahi kestirememektedir.

Eşinin aklını çelen olumsuz bir karakterden haberdar olan kadın ya da erkek öncelikle eşine büyük bir nefretle yaklaşmaya başlar. Ardından bunu büyük bir özgüven kaybı takip eder. Çünkü kişi bu aykırı ilişkinin ortaya çıkmasından kendisini sorumlu tutar.

Boşanmaya sebep olan öteki kişi ortaya çıkar çıkmaz evli çiftin bütün dengesi bozulur ve hiçbir konuda sağlıklı karar alamaz hale gelirler. Çünkü iyi ya da kötü rayında ilerleyen bir evlilik yabancı bir el tarafından uçuruma sürüklemek üzeredir.

Bu durumda uzmanların yapılmasını tavsiye ettikleri şey evliliği sonlandırmayı hemen en güçlü seçenek olarak öne çıkarmamak ve evliliğini kurtarmak için mücadele etmektir. Bunu yaparken de hırs ve öfke ile hareket etmemek mantıklı kararlar ile eşini tekrar kazanmaya çalışmak gerekir.

  • Boşanma sebepleri 7

Maddi sorunlar boşanmada önemli rol oynuyor

Maddi sorunlar evliliklerin bitmesinde önemli nedenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Evlilik her ne kadar yoksullukta da zenginlikte de bir arada olmak biçiminde düşünülse de “zenginlikte evlilikleri sürdürmek kolay, yoksullukta ise zordur.”

Maddi sorunların büyüklüğü ciddi tartışmaları beraberinde getirir ve kişilerin birbirlerine duydukları saygı ve sevginin azalmasına yol açar.

Yaptığımız bu tespit aşk ve evlilik kavramlarıyla çok uyumlu değilmiş gibi gözükebilir. Çünkü insanlar evliliğin fedakarlık üzerine kurulduğunu düşünür. Bu fikre göre kişiler birbirlerini sevdikten sonra hayatın getirdiği her zorluğa birlikte göğüs gerilmelidir.

Muhakkak ki bu algı istenilen ve arzu edilendir. Ancak yaşamın gerçeklikleri hiç de böyle değildir. Ciddi maddi sorunlar varsa bir evliliği mutlu sürdürmek neredeyse imkansız hale gelebilmektedir.

Bazı durumlarda ise aslında ailenin maddi durumu çok kötü olmamakla birlikte eşlerden birinin yanlış kararları neticesinde çift maddi problem yaşayabilir.

Mesela kadın ya da erkekten birisinin kendi maddi gücünü hesaba katmadan gereksiz harcamalar yapması veya sonu hüsranla biten ticari serüvenlere atılması gibi. Bu tarz durumlarda kadın ya da erkek eşinden daha fazla fedakarlık beklememeli aksine aile bütçesine zarar veren bu tavırlarından kendisi vazgeçmeyi bilmelidir.

bosanma - Boşanma Sebeplerinde 10 Önemli Neden, Mutlaka Okumalısınız!

  • Boşanma sebepleri 8

Eşlerden birinin diğerine yetişememesi

Evliliğin ilk dönemlerinde eşler birbirlerine her anlamda yakın pozisyonda bulunurlar. Hayata bakış tarzı, eğitim durumu ve sosyal statü neredeyse eşittir.

Ancak zaman geçtikçe eşlerden birisi hayata daha aktif bir şekilde katılıp ilerlerken diğer eş geride kalabilir. Hayatın değişik alanlarında eşler arasında ciddi mesafeler oluşabilir. İşte açılan bu mesafeler kişilerin birbirlerine layık olmadıkları izlenimi yaratıp boşanmaya sebep olabilir.

Eşine yetişememek kavramı bazen olumsuz anlamda da değerlendirilebilir. Yani eşlerden birisi sergilediği olumsuz davranışlardan dolayı eşini çok fazla yorabilir. Sürekli fedakarlık yapmak zorunda kalan eş “Artık yeter!” deyip boşanmayı kurtuluş çaresi olarak düşünebilir.

  • Boşanma sebepleri 9

Gizli psikolojik rahatsızlıklar

Psikolojik sorunlar diğer rahatsızlıklar gibi açıkça kendisini dışavuran sorunlar değildir. Sosyal hayatta uzun yıllar tanıdığımız bir insanın kimi psikolojik sorunlarını ancak onunla evlenince keşfedebiliriz. Hatta bazen evli çiftler bile birbirlerinin psikolojik rahatsızlıklarından uzun süre haberdar olmaz.

Boşanma sebepleri içinde pek fazla dile getirilmeyen bu psikolojik rahatsızlıklar aslında evli çiftleri en fazla mutsuz eden unsurlardan biridir.

Boşanmaların önüne geçmek için her şeyden önce çiftler ruh sağlıklarına dikkat etmeli ve karşılıklı dayanışma ile her türlü psikolojik sorunun aşılabileceğini bilmelidir.

  • Boşanma sebepleri 10

İlişkileri sürdürmek konusunda eğitimsiz olmak

Evlilik de öğrenilebilir bir şeydir. Yani her tür sosyal ilişkide olduğu gibi evlilikte de dikkat edilmesi gereken belli noktalar vardır. Evlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmak daha güzel ve daha mutlu bir evlilik sürdürmenin en önemli şartıdır.