Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

Ruh eşi son zamanlarda üzerinde en fazla konuşulan konulardan biridir. Bazı insanlar ölümsüz bir aşk yaşamak için ruh eşinin bulunması gerektiğini ifade ediyorlar. Bazı insanlara göre ise ruh eşi tabiri günümüz dünyasında sıkça ortaya çıkarak bir anda parlayıp bir anda sönen popüler kavramlardan biri.

İnsanlar arasındaki bu farklı bakış açıları bir yana uzmanların bu konuda söylediklerine kulak vermek faydalı olacaktır.

Çünkü uzmanlar, ruh eşi kavramına kendi bireysel cephelerinden bakmaz. Ayrıca kişisel deneyimler ile arzular da bilim adamlarının nesnel bakış açısını etkilemez. O halde gelin uzmanlara kulak verelim ve ruh eşinin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

  • Ruh eşi ne demektir?

İki insanın adeta birbirleri için yaratıldıklarını hissetmelerine ruh eşi denir. Kadın ve erkek birbirlerini normal düzeyden çok daha fazla arzular. Kişiler birlikteyken büyük bir huzur duyar. Her konuda aynı bakış açısına sahip olunur. Duyguda ve düşüncede ortaklık söz konusudur.

  • Ruh eşleri ve cinsel yaşam

Ruh eşi kabul edilen kişi ile duyulan yakınlık hissi sadece ruhsal değildir. Kişiler birbirlerini yoğun cinsel duygularla da arzulamaktadır.

Bazen ruh eşleri cinsel birliktelik yaşamak için uygun bir fırsat yakalayamazlar. Bu durumda cinsel arzuyu bastırmak yerine ona yeni bir biçim verirler ve arzuladıkları kişiyle güvenilir bir dostluk ilişkisi kurarlar.

  • Ruh eşi diye arzuladığımız kişi aslında kafamızda yarattığımız modelden başka bir şey değil

Uzmanlar pek çok kişi arasından nasıl oluyor da bir kişinin diğer adaylardan farklılaşarak ruh ikizi olabildiği üzerine araştırmalar yaparken “modelleme kuramı” denilen bir tespitte bulunmuşlardır.

Bu kurama göre kişi daha çocukluk dönemlerinden itibaren kafasında arzulanan bir sevgili modeli yaratır. Bu model bazen akrabalarından birinin kılık değiştirmiş haliyken bazen de masallardaki ya da filmlerdeki bir karakterin biçim değiştirerek sevgili haline gelmesidir. Ancak kişi bu ilk olayın farkında değildir ve kafasındaki sevgili modelini zaman içinde yine kendisinin yarattığını bilmemektedir.

İşte ruh eşi dediğimiz olay kadın ve erkeğin kafalarında yaratmış olduğu bu “model sevgili”yi birbirlerinde bulmalarıdır.

  • Ruh eşi neden çoğu zaman karşımıza “vakitsiz” çıkmaktadır?

Ruh eşinin en tipik özelliklerinden birisi de kişinin karşısına tam evlenme çağında iken çıkmamasıdır. Hatta ruh eşlerinin büyük bir kısmı birbirlerinin hayatına ortak olmak için ya “çok geç ya da çok erken” gelmişlerdir. Bazen evli bir kişi henüz bekar olan bir kişiyi ruh eşi olarak görürken bazen de hem erkek hem kadın çoktan başkasının eşi olmuştur bile.

  • Peki ruh eşi gerçekten de burada ifade ettiğimiz gibi vakitsiz mi gelmektedir, yoksa işin içinde başka bir durum mu vardır?

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkün:

Ruh eşlerinin bir kısmı gerçekten de uygun olmayan bir zamanda karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeği teslim etmek gerekir.

Ancak bazen ruh eşi olmadığı halde birilerini ruh eşi kimliğine büründürmek de mümkündür. Yani kişi özel hayatında mutsuzluğu belli karşılaştırmalar yaparak ve başka bir şahsı “hayatının aşkı” ilan ederek aşmaya çalışmaktadır. Aslında ortada bir ruh eşi falan yoktur. Sadece kişi eşinden duyduğu memnuniyetsizliği başka bir aday üzerinden gidermeye çalışmaktadır.

  • Ruh eşi kavramı ve astroloji

Astroloji ile ilgilenenler daha yüzyıllarca öncesinden bazı burçlardaki insanların daha iyi anlaşabileceğini ifade ederek ruh eşi cetvelleri oluşturmuşlardır.

Bu cetvellerde hangi burçtan kişinin hangi burçtaki kişiyle daha mutlu bir birliktelik yaşayacağı önceden tespit edilmiştir.

Kişilerin dış görünüşlerinden hareketle de benzer çalışmalar yapılmış ve hangi özellikteki insanların kimlerle daha rahat anlaşabilecekleri üzerine tespitler yapılmıştır.

Bu Konu Hakkında Yorumunu Paylaşır mısın?