ruh esi nasil bulunur vyGe - Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

Ruh eşi son zamanlarda üzerinde en fazla konuşulan konulardan biridir. Bazı insanlar ölümsüz bir aşk yaşamak için ruh eşinin bulunması gerektiğini ifade ediyorlar. Bazı insanlara göre ise ruh eşi tabiri günümüz dünyasında sıkça ortaya çıkarak bir anda parlayıp bir anda sönen popüler kavramlardan biri.

İnsanlar arasındaki bu farklı bakış açıları bir yana uzmanların bu konuda söylediklerine kulak vermek faydalı olacaktır.

Çünkü uzmanlar, ruh eşi kavramına kendi bireysel cephelerinden bakmaz. Ayrıca kişisel deneyimler ile arzular da bilim adamlarının nesnel bakış açısını etkilemez. O halde gelin uzmanlara kulak verelim ve ruh eşinin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

  • Ruh eşi ne demektir?

İki insanın adeta birbirleri için yaratıldıklarını hissetmelerine ruh eşi denir. Kadın ve erkek birbirlerini normal düzeyden çok daha fazla arzular. Kişiler birlikteyken büyük bir huzur duyar. Her konuda aynı bakış açısına sahip olunur. Duyguda ve düşüncede ortaklık söz konusudur.

  • Ruh eşleri ve cinsel yaşam

Ruh eşi kabul edilen kişi ile duyulan yakınlık hissi sadece ruhsal değildir. Kişiler birbirlerini yoğun cinsel duygularla da arzulamaktadır.

Bazen ruh eşleri cinsel birliktelik yaşamak için uygun bir fırsat yakalayamazlar. Bu durumda cinsel arzuyu bastırmak yerine ona yeni bir biçim verirler ve arzuladıkları kişiyle güvenilir bir dostluk ilişkisi kurarlar.

ask f1ace66b d822 4c20 9984 4b86a9a20c35 1 - Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

  • Ruh eşi diye arzuladığımız kişi aslında kafamızda yarattığımız modelden başka bir şey değil

Uzmanlar pek çok kişi arasından nasıl oluyor da bir kişinin diğer adaylardan farklılaşarak ruh ikizi olabildiği üzerine araştırmalar yaparken “modelleme kuramı” denilen bir tespitte bulunmuşlardır.

Bu kurama göre kişi daha çocukluk dönemlerinden itibaren kafasında arzulanan bir sevgili modeli yaratır. Bu model bazen akrabalarından birinin kılık değiştirmiş haliyken bazen de masallardaki ya da filmlerdeki bir karakterin biçim değiştirerek sevgili haline gelmesidir. Ancak kişi bu ilk olayın farkında değildir ve kafasındaki sevgili modelini zaman içinde yine kendisinin yarattığını bilmemektedir.

İşte ruh eşi dediğimiz olay kadın ve erkeğin kafalarında yaratmış olduğu bu “model sevgili”yi birbirlerinde bulmalarıdır.

  • Ruh eşi neden çoğu zaman karşımıza “vakitsiz” çıkmaktadır?

Ruh eşinin en tipik özelliklerinden birisi de kişinin karşısına tam evlenme çağında iken çıkmamasıdır. Hatta ruh eşlerinin büyük bir kısmı birbirlerinin hayatına ortak olmak için ya “çok geç ya da çok erken” gelmişlerdir. Bazen evli bir kişi henüz bekar olan bir kişiyi ruh eşi olarak görürken bazen de hem erkek hem kadın çoktan başkasının eşi olmuştur bile.

ruh esi - Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

  • Peki ruh eşi gerçekten de burada ifade ettiğimiz gibi vakitsiz mi gelmektedir, yoksa işin içinde başka bir durum mu vardır?

Bu soruya şöyle cevap vermek mümkün:

Ruh eşlerinin bir kısmı gerçekten de uygun olmayan bir zamanda karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeği teslim etmek gerekir.

Ancak bazen ruh eşi olmadığı halde birilerini ruh eşi kimliğine büründürmek de mümkündür. Yani kişi özel hayatında mutsuzluğu belli karşılaştırmalar yaparak ve başka bir şahsı “hayatının aşkı” ilan ederek aşmaya çalışmaktadır. Aslında ortada bir ruh eşi falan yoktur. Sadece kişi eşinden duyduğu memnuniyetsizliği başka bir aday üzerinden gidermeye çalışmaktadır.

  • Ruh eşi kavramı ve astroloji

Astroloji ile ilgilenenler daha yüzyıllarca öncesinden bazı burçlardaki insanların daha iyi anlaşabileceğini ifade ederek ruh eşi cetvelleri oluşturmuşlardır.

Bu cetvellerde hangi burçtan kişinin hangi burçtaki kişiyle daha mutlu bir birliktelik yaşayacağı önceden tespit edilmiştir.

Kişilerin dış görünüşlerinden hareketle de benzer çalışmalar yapılmış ve hangi özellikteki insanların kimlerle daha rahat anlaşabilecekleri üzerine tespitler yapılmıştır.

Ancak şunu ifade etmek gerekir ki iki insanın ruh eşi olabilmesini sağlayan temel koşulları %100 tespit etmemize olanak sağlayacak herhangi bir ölçüt henüz geliştirilebilmiş değildir.

İşte tam da bu noktada ruh eşi anketlerine değinmekte fayda görüyoruz.

ruh esi nasil bulunur vyGe - Ruh Eşi Gerçekten Var mı? Çok Şaşırtıcı Bilgiler

  • Ruh eşi mi değil mi anketleri gerçeği yansıtıyor mu?

Günümüzde pek çok ortamda ruh eşi anketi adı altında uygulamalar yapıldığına tanık oluyoruz. Hatta kimi ciddi kurumlar ile kendisini ispatlamış sosyal iletişim uzmanları dahi ruh eşi anketleri yapmaktadır.

Kadına ve erkeğe ayrı ayrı sorulan 20’şer soruluk testler çapraz okuma metodu ile değerlendiriliyor ve kişilerin ne kadar birbirlerine uygun olduklarının tespiti yapılmaya çalışılıyor.

Bu testler sayesinde kişilerin birbiriyle ne kadar uyumlu oldukları konusunda bir fikir edinilebilse de ruh eşi konusunda net bir tespit yapılmamaktadır. Çünkü ruh eşi sıradan bir anlaşma hali olmayıp “kişilerin her anlamda birbirlerine uygun karakterde olmalarını” ifade etmektedir.

  • Ruh eşinizin nasıl bir kişi olduğunu sadece dört seansta öğrenmeniz mümkün

Psikanaliz metodu ile ilgilenen bilim adamları günümüzde nasıl bir ruh eşi aradığımızı bize 4 seansta kolaylıkla söyleyebilmektedir. Yani yaklaşık bir ayda uzman bir psikanalist desteğiyle “hayallerimizin kadınının ya da erkeğinin” nasıl olduğunu tespit edebiliyoruz.

Tabii bu metodu denemenin riskli bir tarafı da söz konusudur. O risk ise terapi sonucunda ruh ikizi olarak sadece belli bir insan tipiyle kendisini sınırlandırmak zorunda kalmaktır. Halbuki insan yaşam içinde her zaman sürprizlere açık olmak ister ve sadece belli bir şablonun esiri olmaktan hoşlanmaz.

  • Ruh eşi olan kişilerin sağlıklı bir evlilik yürütemedikleri doğru mudur?

Ruh eşi olan kişiliklerin evlenmesi halinde bir süre sonra ciddi anlaşmazlıkların doğabileceği ve ruh eşi ile evliliğin uzlaşmaz kavramlar olduğu görüşü doğru değildir. Aksine yapılan onlarca araştırmaya göre kendilerini ruh ikizi kabul eden insanlarda çok daha mutlu evlilikler yaşanmaktadır.

Zaten insanların ısrarla “Ruh eşi mi, değil mi?” sorusunu sormalarının altında yatan gerçeklik de mutlu bir evlilik yapmaya duyulan şiddetli arzudur.